Pagiging nasa mismong sandali

Isang pagpapakilala tungkol sa mindfulness (pagpapalawak ng kamalayan sa nagaganap sa paligid) para sa whānau ng mga tao na humaharap sa mga hamon sa kalusugang pangkaisipan